Το να μάθεις ελληνικά δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο! Ακολουθώντας τις αρχές της μικρομάθησης και της παιχνιδοποίησης, πάρε αυτό το μάθημα για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα στην ελληνική γλώσσα. Μέσα από εκατοντάδες κάρτες λεξιλογίου, αυθεντικά παραδείγματα της χρήσης της γλώσσας και επεξηγηματικούς οδηγούς, θα μάθεις το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα, επικοινωνιακές δεξιότητες για αρχάριους και θεμελιώδεις γραμματικές έννοιες. Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να σε εισάγει στη γλώσσα, αποφεύγωντας μια υπερβολικά απότομη καμπύλη δυσκολίας. Εργαλεία μάθησης θα σου δώσουν τη δυνατότητα για μια λεπτομερή καταγραφή της μαθησιακής σου εμπειρίας και επίδοσης.

Το μάθημα ελληνικών για εφήβους και ενήλικες της πλατφόρμας Staellinika δίνει έμφαση στην παράλληλη και ισότιμη ανάπτυξη και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου), μέσα από ένα πλούσιο πολιτιστικό και επικοινωνιακό περικείμενο. Το ψηφιακό περιβάλλον μάθησης δίνει την ευκαιρία για πραγματικά αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη και τον έλεγχο της μάθησής τους, παρακολουθούν τις επιδόσεις τους, επιλέγουν τις κατάλληλες μαθησιακές στρατηγικές και προσαρμόζουν τη μαθησιακή τους συμπεριφορά, προκειμένου να επιτύχουν τους προσωπικούς μαθησιακούς τους στόχους. Το επίπεδο αυτό δίνει την πρωτοβουλία μάθησης στον ίδιο τον μαθητή, προσφέροντάς του μια άκρως παραμετροποιήσιμη μαθησιακή εμπειρία.

Ενότητες μαθημάτων

Εισαγωγή · Ελληνικό Αλφάβητο (γραφή, ονομασία, φωνολογία) · Φωνήεντα-φωνηεντικά συμπλέγματα/συνδυασμοί (δίψηφα, δίφθογγοι, αυ/ευ) · Σύμφωνα-συμφωνικά συμπλέγματα/συνδυασμοί (δίψηφα, διπλά,συνδυασμοί) · Συλλαβισμός · Τονισμός (κανονικός, διπλός) · Σημεία στίξης-σημάδια τονικά

Συστάσεις Χαιρετισμοί · Προσωπική αντωνυμία (ονομ.) · Ρήμα είμαι · Οριστικό άρθρο (ο - η) · Κλητική ονομάτων

Προσωπικά στοιχεία · Ρήματα τύπου Α σε –ω · Γένη ουσιαστικών / καταλήξεις · σε + αιτιατική · Ερωτηματική αντωνυμία ποιος -α-ο (εν./ον./αιτ.) · Κτητική αντωνυμία

Εθνικότητες & γλώσσες · Προσωπική αντωνυμία (αιτ.) · Οριστικό άρθρο (αιτ.) · από + αιτιατική · Αιτιατική ουσιαστικών · Ρήματα τύπου Β1 (μιλάω).

Οικογένεια · Αόριστο άρθρο (ονομαστική-αιτιατική) · Γενική (ενικού/πληθυντικού) · Δεικτικές αντωνυμίες (ενικός)

Επάγγελμα / Εργασία · Ονομαστική-αιτιατική πληθυντικού (άρθρα-ουσιαστικά · Ρήματα Α και Β1

Περιγραφή προσώπων · Επίθετα (-ος-η-ο και ος-α-ο) · Ερωτηματικές/δεικτικές αντωνυμίες (πληθυντικός)

Καθημερινό πρόγραμμα · Ρήματα πάω, τρώω, ακούω, λέω · Ρήματα Γ2 (-άμαι)

Εκπαίδευση · Αιτιατική χρόνου · Μου αρέσει/σουν…

Καιρός / Ρούχα · Αιτιατική επιθέτων

Περιγραφή δωματίου · Τοπικά επιρρήματα · Υπάρχει/υπάρχουν

Περιγραφή σπιτιού · Παραθετικά επιθέτων