Το Staellinika προσφέρει μια εύκολη στη χρήση, βασισμένη στην τεχνολογία λύση για τη διδασκαλία ελληνικών σε σχολεία της Διασποράς.

Τα μαθήματα της πλατφόρμας Staellinika έχουν σχεδιαστεί με βάση μια μελέτη αξιολόγησης των αναγκών που πραγματοποιήθηκε σε ελληνικά σχολεία στη Β. Αμερική, για να καλύψει τις ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.

Ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα, εύκολο να υιοθετηθεί

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Staellinika είναι βασισμένο σε γλωσσικά πρότζεκτ και είναι συμβατό με την πλειοψηφία των εγχειριδίων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται από τα σχολεία της Διασποράς. Έχει σχεδιαστεί έχοντας υπόψη την απαιτούμενη ευελιξία, ώστε να μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με ήδη υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα που ακολουθούν τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Το Staellinika μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αποκλειστικό αναλυτικό πρόγραμμα, είτε ως συμπληρωματικός γλωσσικός πόρος.

Πολλαπλοί τρόποι εφαρμογής

Η πλατφόρμα γλωσσικής εκμάθησης Staellinika επιτρέπει την ποικιλότροπη εφαρμογή της στη σχολική τάξη, ικανοποιώντας τις επιμέρους ανάγκες του κάθε σχολείου ή τάξης. Τα μαθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υβριδικό περιβάλλον μάθησης, στη διδακτική μεθοδολογία ανεστραμμένης τάξης, ως μέσο εμπέδωσης της γλωσσικής γνώσης ή ως βοήθημα για να συμβαδίσουν καινούριοι μαθητές χωρίς προηγούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας με πιο προχωρημένους μαθητές.

Πίνακες μαθησιακών δεδομένων

Το σύστημα μαθησιακής διαχείρισης του Staellinika προσφέρει λεπτομερείς πίνακες μαθησιακών δεδομένων, που προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς μια ενδελεχή ματιά στην πρόοδο των μαθητών τους, καθώς και μια κοντινή ματιά σε ενδεχόμενες δυσκολίες που κάποιοι από αυτούς αντιμετωπίζουν ενώ δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους.

Εγχειρίδια εκπαιδευτικού

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Staellinika είναι μια ολοκληρωμένη διδακτική λύση για τη διδασκαλία ελληνικών στη Διασπορά, παρέχοντας όχι μόνο γλωσσικούς πόρους στους μαθητές, με τη μορφή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, με ολοκληρωμένα υλικά μελέτης και δραστηριότητες μάθησης, αλλά και ολοκληρωμένα εγχειρίδια εκπαιδευτικού, τα οποία περιλαμβάνουν το σύνολο των γλωσσικών και παιδαγωγικών στόχων του αναλυτικού προγράμματος του Staellinika, καθώς και προτεινόμενες παιγνιώδεις δραστηριότητες για μέσα στην τάξη, που έχουν στόχο να ενισχύσουν την εκπλήρωση αυτών των διδακτικών στόχων.

Είστε εκπαιδευτικός ή διευθυντής σχολείου; Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Staellinika στο δικό σας σχολείο;
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εγγράψετε τους μαθητές σας ή και ολόκληρο το σχολείο στην πλατφόρμα.
Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε!