Έχουμε 3 μαθήματα που απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας μόλις 4 ετών.

Η εκμάθηση μιας γλώσσας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα μαθήματα του Staellinika παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία και γνωστικά ερείσματα για να διευκολύνουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, βασιζόμενα σε μοντέρνες παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικές μεθόδους.

Μικρομάθηση

Το υλικό των μαθημάτων είναι οργανωμένο σε εύκολα διαχειρίσιμες ενότητες που μπορούν να ολοκληρωθούν σε σύντομα διαστήματα των 10 με 15 λεπτών. Οι μαθητές ολοκληρώνουν μαθησιακούς στόχους αυξανόμενης δυσκολίας, κερδίζοντας αυτοπεποίθηση και αυξάνοντας τα κίνητρά τους να επιτύχουν υψηλά επίπεδα ικανότητας στην ελληνική γλώσσα.

Υποστηρίζοντας πολλαπλά στιλ μάθησης

Κάθε άτομο μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Τα μαθήματα του Staellinika λαμβάνουν υπόψη τους αυτό με το να προσφέρουν μια ανοικτή μαθησιακή αρχιτεκτονική, που επιτρέπει στους μαθητές πολλαπλά μαθησιακά μονοπάτια και μαθησιακές στρατηγικές. Μελετήστε γραμματικούς κανόνες και ελέγξτε τη γνώση σας ολοκληρώνοντας δραστηριότητες, εξετάστε αυθεντικά παραδείγματα χρήσης της ελληνικής γλώσσας σε συγκεκριμένα επικοινωνιακά περικείμενα ή ξεκινήστε με ένα κουίζ και ανατρέξτε στη θεωρία όταν το χρειάζεστε. Οι δυνατότητες είναι πολυάριθμες!

Παιχνιδοποίηση βασισμένη στη θεωρία

Στα μαθήματα του Staellinika η παιχνιδοποίηση δεν είναι απλά ένα τέχνασμα, αλλά ένα σημαντικό εργαλείο για να υποστηρίξει την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Βασισμένο στις αρχές της αυτορυθμιζόμενης μάθησης, το σύστημα παιχνιδοποίησης καθοδηγεί τους μαθητές στο να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησής τους, χρησιμοποιώντας το για να θέτουν μαθησιακούς στόχους και να σχεδιάζουν τη στρατηγική τους, να ακολουθούν τους σχεδιασμούς τους και να παρακολουθούν την πρόοδο τους, τροποποιώντας τις αποφάσεις τους ανάλογα.