Γίνε και εσύ μέλος των Ηρώων του Δίσκου, και βοήθησέ τους να ανατρέψουν τα σχέδια μιας ομάδας υπερκακών, που θέλουν να κλέψουν μερικά από τα σημαντικότερα κειμήλια της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, μάζεψε πόντους και ξεκλείδωσε διαφορετικές δυνάμεις και αμοιβές. Παράλληλα, θα μάθεις να μιλάς και να καταλαβαίνεις ελληνικά, και θα αρχίσεις να τα χρησιμοποιείς για να συστηθείς, να περιγράψεις την οικογένειά σου, το σπίτι σου, το σχολείο σου και πολλά άλλα!

Αυτό το επίπεδο απευθύνεται σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Ερευνητές στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση περισσοτέρων του ενός αλφαβητικών συστημάτων ταυτόχρονα, αν και μπορεί να γίνει, μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά τους νεαρούς μαθητές. Από τη στιγμή που το ελληνικό αλφάβητο παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από το λατινικό αλφάβητο που χρησιμοποιούν άλλες γλώσσες, προτείνεται η ενασχόληση με τον γραπτό λόγο να αναβληθεί για μετά τη δευτέρα τάξη του δημοτικού. Για τον λόγο αυτό, το μάθημα ελληνικών για μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού της πλατφόρμας Staellinika επικεντρώνεται σε προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ ο γραπτός λόγος εισάγεται με μεγαλύτερη έμφαση στο μάθημα του επόμενου ηλικιακού επιπέδου.

Η μαθησιακή διαδικασία καθοδηγείται μέσα από την εξέλιξη μιας ιστορίας. Η πρόοδος του μαθητή “ξεκλειδώνει” μια σειρά επεισοδίων κινουμένων σχεδίων, με κάθε επεισόδιο να αντιστοιχεί σε καθεμιά από τις διδακτικές ενότητες. Το θέμα της σειράς “Ήρωες του Δίσκου” ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών αυτής της ηλικίας και υιοθετεί στοιχεία που συναντάμε σε άλλες δημοφιλείς σειρές κινουμένων σχεδίων, σε συνδυασμό με ελληνικές ιστορικές και πολιτισμικές αναφορές. Στόχος της σειράς είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών και να τους επανασυνδέσει με την ελληνική πολιτιστικής τους κληρονομιά. Επιπρόσθετα του ρόλου τους ως καταλύτη για την εμπλοκη του μαθητή, αυτά τα επεισόδια αποτελούν ταυτόχρονα και πλούσιο γλωσσικό υλικό, στο οποίο εκτίθενται τα παιδιά, ενώ τους παρουσιάζεται και ο κεντρικός διδακτικός στόχος της κάθε ενότητας μέσα σε ένα επικοινωνιακό περικείμενο.

Ενότητες μαθημάτων

Με λένε… (αριθμοί 1 - 10, το ρήμα “είμαι”, η προσωπική αντωνυμία)

Περίγραψέ με! (μέρη του προσώπου, επίθετα μεγέθους - χρωμάτων - συναισθημάτων,, το ρήμα “έχω”)

Η οικογένειά μου (συγγενείς, επαγγέλματα, αριθμοί 1 - 20)

Τι καιρό έχει; (καιρός, ρούχα, χρώματα, περιγραφή αντικειμένων)

Μια βόλτα στον ζωολογικό κήπο (ζώα, οικοσυστήματα, περιγραφή ζώου)

Το δωμάτιό μου (τοπικά επιρρήματα , ενεστώτας ρημάτων A τύπου)

Τι κάνω στη μέρα μου (επιρρήματα συχνότητας, ενεστώτας ρημάτων β΄συζυγίας, οι μέρες της εβδομάδας, η ώρα)

Ας φάμε! (φαγητά, το ρήμα “μου αρέσει”)

Περιπέτειες με το αλφάβητο (γράμματα, δίφθογγοι, δίψηφα φωνήεντα, δίψηφα σύμφωνα, συλλαβές, τόνος)

Preschool