20+ Χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφόρμων εκμάθησης γλωσσών
35,000+ Χρήστες σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις
50+ Βίντεο παραγωγής του Staellinika

Το StaEllinika είναι το επίσημο εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης για την ελληνική διασπορά!

Το Staellinika είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ΙΣΝ Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser (SFU), με την υποστήριξη του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” (ΙΣΝ). Το Staellinika προσφέρει ένα πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα που στοχεύει αρχάριους ομογενείς μαθητές σε σχολεία, καθώς και μεμονωμένους μαθητές στο σπίτι.

Η πλατφόρμα StaEllinika παρέχει μαθησιακά προφίλ και γραφική αναπαράσταση της επίδοσης στους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, ενώ παρουσιάζει ενδιαφέρον και συναρπαστικό διδακτικό υλικό, βίντεο, κουίζ και πλούσιες διαδραστικές εμπειρίες. To StaEllinika μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε συμπληρωματικά σε υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα, είτε ως αυτόνομο αναλυτικό πρόγραμμα για τα σχολεία.